Verkoopvoorwaarden www.vaneerden-juwelier.nl

Gegevens
Van Eerden Juwelier is gevestigd aan Landstraat 8
7121 CR Aalten
Telefoon: 0543 46 65 60
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 09101549
BTW-nummer: NL101340291B01
Rabobank : 374003998

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Van Eerden Juwelier hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst per email ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u bij Van Eerden Juwelier een vast tarief voor binnen Nederland. Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt.

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse
kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De uitsluiting van de zichttermijn geldt in ieder geval voor edelstenen of edelmetaal waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt waarop Van Eerden Juwelier
geen invloed heeft en op producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en gegraveerde sieraden.

5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Van Eerden Juwelier te retourneren, conform de door Van Eerden Juwelier verstrekte instructies. Indien het product en/of cadeau verzegeld is, dient u de verzegeling intact te laten. Van Eerden Juwelier behoudt zich het recht voor bij het verbreken van de verzegeling de waarde van het cadeau in rekening te brengen c.q. in mindering te brengen van het terug te betalen bedrag.

5.5 Indien u gebruik maakt van de zichttermijn, dient u dit binnen zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst, per email aan Van Eerden Juwelier kenbaar te maken.

5.6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.

5.7 Bij vooruitbetaling zal Van Eerden Juwelier het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. De kosten van toezending krijgt u alleen retour indien u de gehele bestelling retourneert.

Artikel 6

Artikel 7 Levering
7.1 Wij streven ernaar om het product binnen 48 uur te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.2 Het risico van de producten gaat op u over vanaf dat u het product in ontvangst heeft genomen.

7.3 Van Eerden Juwelier behoudt zich het recht voor om met uw toestemming deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend)kosten van de nalevering worden door Van Eerden Juwelier gedragen.

Artikel 8 Prijzen en betalingen
8.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

8.2 Betalingen dienen te geschieden via Ideal, vooruitbetaling of onder rembours. De rembourskosten worden aan u doorberekend en zullen in het bestelproces kenbaar worden
gemaakt.

Artikel 9 Gebrekkig product
9.1 Van Eerden Juwelier raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Van Eerden Juwelier verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Van Eerden Juwelier niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Garantie
12.1 Op de garantie van de merkartikelen kunt u overal ter wereld aanspraak maken. U kunt dus bij elke dealer terecht.

12.2 De garantie periode bij Van Eerden Juwelier op horloges is 1 jaar (of indien anders aangegeven 2 jaar) en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan. Hierbuiten vallen aanbiedingsproducten, hierop krijgt u een half jaar garantie.

12.3 Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de reparatie- afdeling en terug van de fabrikant voor rekening van Van Eerden Juwelier.

12.4 Niet onder de garantie valt: Onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; horlogebatterijen; horlogebanden e.d. Voor sieraden geld dat dit altijd getoetst moet worden door Van Eerden Juwelier op garantie wel of niet. E.a. is altijd ter beoordeling van Van Eerden Juwelier.

12.5 Indien een product niet onder de garantie valt, dient de retour- en/of reparatie zending voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden niet vergoed. Alvorens een product voor reparatie, garantie of retourzending bij Van Eerden Juwelier aan te bieden, dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met Van Eerden Juwelier.

12.6 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

12.7 Op garantie kan enkel aanspraak gemaakt worden met een origineel garantiebewijs, welke met het product zal worden meegeleverd.

Artikel 13 Toepasselijk Recht
13.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 Klachten en Geschillen
14.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

14.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie
is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

14.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Van Eerden Juwelier - Goudsmid

Landstraat 8, 7121 CR Aalten
Telefoonnummer 0543 - 46 65 60

Openingstijden
Ma: gesloten
Di t/m do.: 10.00-12.30 uur 13.30-18.00 uur
Vrijdag: 10.00-12.30 uur 13.30-20.00 uur
Zaterdag: 10.00-16.00 uur

Iets te vieren of een bedankje geven? Verblijd iemand met een cadeaubon van Van Eerden.
Cookies maken het voor ons makkelijker om u van dienst te zijn. Als u gebruik maakt van onze site gaat u akkoord met onze cookies.